materiál
profil
zasklení
rozměry
služby, kontakt
 
 

 
 
Zadejte své kontaktní údaje, abychom věděli, kam máme nabídku poslat.
Po odeslání poptávky Vám zašleme nezávaznou nabídku podle zadaných parametrů.
 
Důležitá informace při výběrů špaletových oken
Špaletová (kastlová) okna jsou složitější produkt jak na zaměření, tak i na samotné provedení, které přímo ovlivňuje cenovou kalkulaci. Právě z těchto důvodů se nám osvědčilo, když odborný konzultant objekt před přípravou nabídky uvidí.

Samozřejmě zcela NEZÁVAZNĚ a ZDARMA připraví cenovou nabídku včetně všech detailů k Vaší plné spokojenosti.

Stačí, pokud napíšete adresu stavby, odborný konzultant se s Vámi spojí.
 
 
Kontaktní údaje
Jméno: *
Příjmení: *
Název firmy:
E-mail: *
Telefon: *
Ulice: *
Město: *


Pro zpracování nabídky je nutné uvést všechny údaje označené *, jinak není možné nabídku připravit
PSČ stavby:
?

Soubor:
(možnost připojit nákres oken, stavby apod.)
Poznámka:
 


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků OTHERM dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany WH, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi WH a uživatelem. WH zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a WH, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat WH mailem zaslaném na adresu: gdpr@windowholding.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
 
 
předchozí krok odeslat